Stichting Schildersbuurt Amstelveen spreekt met Herbert Raat, Kees Noomen en Arjan van Rijn

Het bestuur heeft op 17 september 2018 een onderhoud gehad met Herbert Raat, Kees Noomen en Arjan van Rijn over de recente ontwikkelingen in de Schildersbuurt.

Daarbij kwamen een aantal punten ter sprake:

1. Hoogbouw Burgemeester Haspelslaan

Het bestuur benadrukt dat het eerste plan voor hoogbouw direct naast de Schildersbuurt verkeerd is gevallen en informeert naar de huidige stand van zaken.
Arjan van Rijn meldt dat de reacties op de startnotitie zijn teruggekoppeld naar de projectontwikkelaar, die daarop nog niet heeft gereageerd. Zodra een tegenvoorstel komt zal een nieuwe startnotitie opgesteld worden en besproken in de raad.

Op de vraag van het bestuur of vanuit de gemeente niet vooraf al direct randvoorwaarden gesteld kunnen worden, stipt Herbert Raat aan dat inderdaad vanuit RO meer sturing vooraf wenselijk is.

Herbert Raat geeft voorts aan dat er een nieuwe gemeenteraad is, die geen geschiedenis heeft met de buurt en de Stichting. Hij stelt voor dat de Stichting de gemeenteraadsleden (RO, economische zaken, en verantwoordelijke wethouders) uitnodigt voor een schouw in de buurt (waarbij wordt verteld over de ontwikkelingen in de omgeving), zodat de nieuwe raadsleden meer betrokken raken bij de Schildersbuurt. Het is van belang om dit op korte termijn te doen, voordat er een nieuwe startnotitie gaat komen. Arjan van Rijn is bereid mee te denken hierover.
De Stichting geeft aan hieraan gevolg te zullen geven.

2. Meeuwen/ratten

Kees Noomen zal hierover vragen stellen in de raad. Hij heeft overigens zelf goede ervaringen met het bellen van de ongediertebestrijding van de gemeente via Ruud Oosterhof (r.oosterhof@amstelveen.nl).

3. A9

Het bestuur maakt zich zorgen over de verkeersstromen, onder andere betreffende de drukte die op de Groen van Prinstererlaan zal ontstaan waardoor het uit- en inrijden in de buurt voor de bewoners mogelijk zeer ongemakkelijk zal worden.
Vanuit de gemeente zal uitgebreid worden gekeken naar de ervaringen bij het N201-traject en de A9/Gaasperdammerweg, en naar wat Rijkswaterstaat aan ervaring kan inbrengen.

Herbert Raat geeft aan dat er een programma- en projectorganisatie wordt opgezet om de volledigheid van pro-actief verwerken van alle detail-issues beter te borgen. Wel zal er een capaciteitskwestie zijn, doordat de aannemer bijvoorbeeld omstreeks 500 vergunningen zal gaan
aanvragen.

De gemeente en Rijkswaterstaat zullen aanwezig zijn op de inloopavond op 3 oktober as in de bibliotheek van Amstelveen.

4. Overig

Herbert Raat geeft aan dat er plannen zijn om diverse partijen, zoals ondernemersverenigingen enbewoners Meander, uit te nodigen om mee te denken over diverse onderwerpen, waaronder bijvoorbeeld cultuur. Of de Stichting ook wil aansluiten en meedenken. Het bestuur geeft aan hiertoe graag bereid te zijn.
Voorts meldt Herbert Raat dat hij graag weer 2 keer per jaar in een bijeenkomst (in het gemeentehuis of in de bieb) de buurt wil informeren. Het bestuur maakt hier graag gebruik van.