Doelstellingen

De stichting heeft als doel: het behoud van de Schildersbuurt in Amstelveen.

Kernwaarden

De volgende kernwaarden zijn hierbij van toepassing:

  1. Leefbaarheid (groen, rust, welzijn);
  2. Veiligheid (denk aan spelende kinderen);
  3. Waardebehoud (denk aan marktwaarde);
  4. Tegengaan van overlast (bijvoorbeeld van geluid, verkeer, bouw, zicht, bereikbaarheid, lichtvervuiling);
  5. Identiteit (kleinschaligheid, uniek karakter),

 

en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.