Nieuws

Poll over het éénrichtingsverkeer

In de whatsapp-groep van de Schildersbuurt heeft de werkgroep een poll gestart waarmee alle bewoners kunnen kiezen uit 2 opties. Geef ook je stem door.

Lees verder →

Brief van de gemeente over de afkoppeling hemelwaterafvoer d.d. 14-04-2021

De gemeente Amstelveen heeft de bewoners van de Schildersbuurt op 14-04-2021 een brief gestuurd over de afkoppeling van de hemelwaterafvoer. Deze brief is nog te downloaden op deze website.

Lees verder →

Gemeente Amstelveen: Uitnodiging informatiebijeenkomst Reconstructie Govert Flincklaan en omgeving

De gemeente Amstelveen gaat het riool in de buurt vernieuwen. Buurtbewoners worden uitgenodigd om de informatiebijeenkomst bij te wonen waar de ontwerptekening wordt toegelicht. De informatiebijeenkomst is op 9 maart van 19.00 uur tot 20.30 uur en is digitaal. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar ‘pena@amstelveen.nl‘ o.v.v. ‘Bijeenkomst Govert Flincklaan e.o.’. U ontvangt

Lees verder →

Overzicht uitgevoerde activiteiten inzake GrvPr-hoogbouw

Afgelopen jaar heeft de Stichting keer op keer geprotesteerd tegen de bouwplannen op de hoek Groen van Prinstererlaan – Burg. Haspelslaan. Het nu geplande gedrocht tast de leefbaarheid in de omliggende buurten op allerlei manieren zeer aanzienlijk aan. Dit betekent voor de bewoners van alle omliggende huizen een aanzienlijke daling van het woongenot.

Lees verder →

Kom naar de commissievergadering op het gemeentehuis op 27 februari

Kom in actie! Op donderdag 27 februari is er een commissievergadering bij de gemeente Amstelveen waarin de 2 hoge torens aan de Groen van Prinstererlaan worden besproken. Laat samen zien dat de 2 torens zoals voorgesteld in het plan niet gewenst zijn.

Lees verder →

Informatie-avond over de 2 hoge torens aan de Groen van Prinstererlaan

Als voorbereiding op de aanstaande commissievergadering organiseren we op donderdag 13 februari een informatie-avond voor iedereen die niet zit te wachten op 2 torenflats in onze buurt.

Lees verder →

Save The Date – Donateursvergadering maandag 28 oktober 2019

28 oktober as is er een nieuwe vergadering voor de bewoners van de Schildersbuurt ingepland. Zoals gebruikelijk blikken we terug op de afgelopen maanden en kijken we vooruit naar het komend jaar. Bij deze het verzoek om alvast de datum in de agenda te zetten (vanaf 20.00).

Lees verder →

Kom 19 september naar de gemeenteraad om in te spreken tegen de hoogbouw aan de Groen van Prinstererlaan

Deze week heeft de gemeente een Nota van Beantwoording gestuurd naar aanleiding van de eerder dit jaar gepresenteerde Hoogbouwvisie voor Amstelveen. Deze nota is alleen gestuurd naar de mensen die schriftelijk gereageerd hebben op deze visie. Zo te horen zijn er met name uit onze buurt veel reacties gekomen. Waarvoor onze dank! Op donderdag 19

Lees verder →

Inspraak Hoogbouwvisie – bezwaar maken tegen de hoogbouw kan tot 17 april

Onlangs heeft de gemeente de zogenaamde Hoogbouwvisie gepubliceerd. Hiertegen kan geen formeel bezwaar worden gemaakt, maar wel is er een mogelijkheid tot 17 april om per brief of per email inspraak-reacties te sturen.

Lees verder →

De Hoogbouwvisie Amstelveen ligt ter inzage

Vanaf 7 maart 2019 ligt de concept Hoogbouwvisie Amstelveen zes weken ter inzage. De visie geeft inzicht in de mogelijkheden voor het realiseren van hoogbouw.

Lees verder →