Overzicht uitgevoerde activiteiten inzake GrvPr-hoogbouw

Hebt u ook zo genoten van het lekkere zonnetje in de tuin, de afgelopen dagen?
In de nabije toekomst is dat er niet meer bij, en kijkt u in de schaduw tegen een enorme betonwand.

Afgelopen jaar heeft de Stichting keer op keer geprotesteerd tegen de bouwplannen op de hoek Groen van Prinstererlaan – Burg. Haspelslaan. Het nu geplande gedrocht tast de leefbaarheid in de omliggende buurten op allerlei manieren zeer aanzienlijk aan. Dit betekent voor de bewoners van alle omliggende huizen een aanzienlijke daling van het woongenot — én dus een aanzienlijke daling van de waarde van uw huis.

Als overzicht van onze activiteiten dit jaar daartegen:

21 februari Vergadering en opmaken 2e flyer
6 maart Wandeling langs de bouwlokatie met Arnout van den Bosch (PvdA)
4 februari Bespreking in de bibliotheek met wethouders Gordon en Raat om ons te laten informeren over de plannen
5 februari Bekendmaking in de media
9 februari Gesprek bij bewoner Elsrijk
10 februari Flyeren door vrijwilligers
13 februari Bijeenkomst in het Open Hof, alwaar de samenwerking met Elsrijk-bewoners werd besproken
17 februari Gesprek Sjoerd met Barbara, over de aanpak en Elsrijk-problematiek
24 februari Flyeren door vrijwilligers
27 februari Eerste keer inspreken in de raadsvergadering op het gemeentehuis
9 maart Sjoerd en Esther op gemeentehuis gesproken met AVA, CDA, PvdA, SP, VVD en CU in een laatste poging twijfelaars over de streep te trekken.
11 maart Uitspraak in de gemeenteraad. Spijtig, de wethouder drukt haar plan gewoon door. De gemeenteraad heeft er een uur over vergaderd, hetgeen aangeeft wat voor hoofdpijndossier voor de hele gemeente is. Het CDA brengt wel een motie in, die unaniem wordt aangenomen, dat het voor wat betreft extreme hoogbouw hierbij blijft aan de Burg. Haspelslaan. [Zie hier]
   

Helaas. Maar we zijn er nog niet; er is nog actie mogelijk. Zo zal er een wijziging in het bestemmingsplan moeten komen; de huidige bestemming ‘kantoor’ zal immers naar ‘woningbouw’ moeten worden omgezet. Daartegen is bezwaar te maken. En in geval van wijziging van het bestemmingsplan is vergoeding, aan eenieder van u individueel, van zogenaamde planschade aan de orde. Wat is het waardeverlies aan uw huis? Al gauw enkele tienduizenden euros, en dat kan gemakkelijk verder oplopen.

Belangrijk is daarbij wel dat er zo veel mogelijk van u allen uitgaat. Wij als Stichting worden als slechts één stem gezien, en zometeen gaat het om al úw belangen. De Stichting kan niet namens u de planschade claimen… Check dus vast uw rechtsbijstandverzekering, of sluit die af als u die nog niet hebt. Zodra er een vervolgstap is en u dan pas een verzekering afsluit, zal de verzekering niet altijd dekken dus regel dat nu. En laten we met z’n allen de gemeente-aankondigingen en -plannen in de gaten houden.

U bent nu aan de beurt, voor uw belang!

Downloads

Wij hadden gepland omstreeks deze tijd een donateursvergadering van de Stichting te organiseren, maar door de welbekende omstandigheden kan die voorlopig niet (eenvoudig) plaatsvinden.