Over de stichting

Ontstaan Schildersbuurt Amstelveen

In 2013 werden  “sloopplannen” voor een aantal huizen gelanceerd in verband met de geplande uitbreiding van het winkelcentrum. De bewoners van de Schildersbuurt werden hiermee volledig verrast. Deze plannen lijken voorlopig van de baan, maar nieuwe grote projecten die op stapel staan kunnen opnieuw leiden tot (bouw)-overlast en milieurisico’s (bijvoorbeeld overschrijden van de fijnstofnorm).

Dit was de aanleiding voor bewoners om zich te verenigen. Op basis van gemeenschappelijke inzet, ervaring, deskundigheid en creativiteit willen wij het unieke karakter van de Schildersbuurt behouden. Deze ambitie wordt middels de Stichting gerealiseerd.

Saamhorigheid

De bewoners van de Schildersbuurt en haar sympathisanten willen via de Stichting structureel hun krachten bundelen. Op basis van gemeenschappelijke inzet, ervaring, deskundigheid en creativiteit willen wij het unieke karakter van de Schildersbuurt behouden.

Interessante links:

http://wijkplatforms-amstelveen.nl