Schildersbuurt blijft behouden!

Op 21 juni jongstleden is op de Raadsvergadering gestemd over Visie Stadshart 2025 (Vaststelling Ruimtelijke Ordening Stadshart). Het voorstel is, met uitzondering van één partij, aangenomen. In dit besluit zijn de grenzen opgenomen voor de uitbreiding van het Stadshart. Hieruit blijkt dat de Schildersbuurt onaangetast blijft (dus geen sloop)!

Dit betekent dat 3,5 jaar intensief contact tussen het bestuur van de Stichting Schildersbuurt Amstelveen, volksvertegenwoordigers en andere stakeholders heeft geleid tot een unaniem standpunt voor behoud van de Schildersbuurt.

Voorafgaande aan de stemming spraken diverse volksvertegenwoordigers uit wat de visie zal betekenen voor de Schildersbuurt

• Met deze visie wordt formeel de toekomst voor de buurt zeker gesteld
• Met dit plan hoeven de bewoners niet meer bang te zijn
• Nu de grenzen zeker zijn gesteld kan weer gewerkt worden aan sociale cohesie in de buurt
• Met deze visie is de impasse tussen UR en de buurt doorbroken

Wij willen alle donateurs en overige sympathisanten danken voor hun support om het schijnbaar onafwendbare te keren. Nu de grenzen duidelijk zijn, kunnen we ons verder richten op de ontwikkelingen van onze mooie buurt conform de kernwaarden. In dit kader blijft het feit dat UR nog steeds huizen bezit in de Schildersbuurt een aandachtspunt.