Inspreken Commissievergadering gemeente op 24 april 2018

Op 24 april 2018 heeft de Stichting gebruik gemaakt van het spreekrecht bij de gemeente, ondanks dat het onderwerp niet op de agenda stond. De Stichting hoopt dat mede hierdoor het onderwerp vooralsnog niet op de agenda is komen te staan en de ontwikkelaar is gevraagd om met een nieuw plan te komen.

> Bekijk hier de inspreektekst