Eerste Raadsvergadering gemeente op 7 juni 2018

Het bestuur van de stichting is aanwezig geweest op de eerste Raadsvergadering van het nieuwe gemeentebestuur, waarbij ook de “We are here” kwestie aan de orde is gekomen. Na afloop hebben diverse informele gesprekken plaatsgehad met een aantal raadsleden.