Verslag gesprek met Floor Gordon & Rens Koekenbier op 21-01-19

Voorafgaand aan gesprek

Naar aanleiding van de verontrustende berichten op 4 december 2018 in de Amstelveense media met betrekking tot de plannen voor de bouw van appartementen op de Groen van Prinstererlaan 114 heeft het Bestuur Schildersbuurt contact opgenomen met de gemeente en gevraagd om een toelichting op de plannen c.q. status van het project.

In maart 2018 ontvingen we de ontwerp Startnotitie GvP 114 waarna ook een informatie-avond heeft plaatsgevonden in het betreffende pand. Er is daarna door veel omwonenden schriftelijk gereageerd naar de gemeente. Ook is er door een aantal mensen ingesproken tijdens een raadsvergadering. Daarna werd het stil. Behalve een bevestiging van ontvangst van onze reacties hebben we nog steeds geen schriftelijke reactie ontvangen van de gemeente.

In december 2018 waren wij daarom ook verbaasd te lezen dat er een nieuwe eigenaar is van het pand (GVP Development – een speciaal opgerichte entiteit van AM samen met Redevco/Brenninkmeijer). En ondanks de vele bezwaren die geuit zijn door de buurt i.v.m. het enorme pand met 290 appartementen werd er hierin gesproken over nieuwe plannen voor een pand met 300 appartementen. Nog groter dan in het eerste ontwerp.

Het Bestuur Schildersbuurt heeft in december contact gezocht met wethouder Floor Gordon en gevraagd om uitleg. Er werd toen gemeld dat dit persbericht verstuurd was door AM, zonder overleg met de gemeente en dat er pas na half januari meer bekend zou worden.

Samenvatting gesprek met gemeente op 21 januari 2019

Naar aanleiding hiervan hebben wij verzocht om een overleg, wat op maandag 21 januari heeft plaatsgevonden met Floor Gordon (wethouder), Rens Koekenbier (projectmanager GvP 114) en een aantal leden van het bestuur. Hieronder een korte samenvatting van het gesprek.

Achtergrond:

 • Na de participatieperiode in maart/april 2018 is het plan mee teruggenomen om te kijken hoe dit kon worden aangepast. Dit naar aanleiding van de vele (negatieve) reacties uit de omliggende buurten.
 • De reacties zijn bekeken maar nog niet beantwoord. Ze zijn uiteraard ook besproken met de toenmalige eigenaar.
 • In oktober werd bekend (bij de gemeente) dat het pand en de grond door de eigenaar Forum Capital is verkocht aan GVP Development (AM/Brenninkmeijer).
 • In november is het eerste gesprek geweest tussen de gemeente en AM.
 • Op 4 december is er een persbericht uitgebracht door AM waar de gemeente volgens eigen zeggen niet van op de hoogte was.
 • In januari is er een vervolgafspraak geweest met de gemeente & AM m.b.t. ontwerp (vorm, uitstraling en woningbouwprogramma).

Nieuwe plannen/uitvoering:

 • Er is in het gesprek van maandag 21 januari aangegeven dat de plannen zeker nog niet definitief zijn, maar er werden wel de eerste ruwe plannen getoond.
 • Tot onze grote verbazing (ontsteltenis) hoorden wij dat de nieuwe plannen geen verbetering zijn. In plaats van de eerder besproken 290 woningen liggen er nu plannen voor 340 woningen. Ter vergelijking: de Schildersbuurt bestaat uit zo’n 238 woningen.
 • In een bericht van RTV Amstelveen in december werd nog vermeld dat burgemeester Bas Eenhoorn destijds het volgende had gemeld in de gemeenteraad: ‘De reacties bekijken wij momenteel samen met de initiatiefnemer. Deze kunnen leiden tot aanpassingen van het plan. We proberen een balans te vinden tussen de inpassing in de omgeving en de grote vraag naar woningen in onze gemeente’.
 •  Wij krijgen nu de indruk dat deze ‘balans’ ten nadele van de huidige buurtbewoners uitvalt.
 • Om het gebouw minder kolossaal te maken is het voorstel om het gebouw in etappes te maken met drie onderdelen. Het onderste deel (plint) is gebouwd in een U-vorm (hoogte circa 18 meter). De tweede laag/toren zal rond de 36 meter hoog zijn. De derde toren van maar liefst 15 etages zal (ruw ingeschat door het bestuur) komen op zo’n 50 meter hoog. Een enorm verschil met de gebouwen in de directe omgeving. Het eerdere plan ging nog uit van 32 meter hoog.
 • De gemeente gaf aan dat de eigenaren/huurders van het nieuwe pand geen parkeervergunning krijgen (alleen in de te bouwen parkeergarage). Dit neemt echter niet weg dat de verkeersdrukte uiteraard enorm zal toenemen in de buurt.
 • Voor elk nieuw appartement geldt een norm van 0,7 tot 1,0 parkeerplek (in de parkeergarage onder het pand). Waar de bezoekers moeten parkeren is nog niet duidelijk. De gemeente is bezig met een plan voor elektrische deelauto’s om een oplossing te vinden voor de parkeerdruk.
 • Er liggen voorstellen voor nieuwe woonsoorten, Friends concepten (2 huurders in een woning, kleinere woningen, maar het merendeel van de woningen zal bestemd zijn voor het middeldure en dure segment.
 • In de bouwkunde is bekend dat woningen boven een woonlaag van 5/6 verdiepingen in het hoger segment moeten vallen vanwege de additionele kosten van hoogbouwconstructie.

Planning/procedure:

 • Het project verkeert volgens de gemeente nu nog in een ambtelijk proces met de ontwikkelaar waarin nog geen inzicht is op een concrete datum voor de raadsbehandeling. Wanneer er meer duidelijk is – zodra er een concreet plan ligt – zal de gemeente contact opnemen met de betrokken partijen om dit te bespreken.
 • De aangepaste plannen zijn nog niet besproken in het stafoverleg Stedelijke Ontwikkeling. Er is nog daarom ook nog niets over besloten in het College van B&W.
 • Als de gemeente heeft ingestemd met de startnotitie worden de plannen op detailniveau uitgewerkt en daarna start het traject van omgevingsvergunning en kan er bezwaar aangetekend worden.
 • Het bestuur Schildersbuurt heeft aangegeven juist op voorhand mee te willen praten en geïnformeerd te worden. Het geconfronteerd worden met nieuwe plannen in de media zorgt namelijk voor veel onrust bij de bewoners.
 • Zodra er meer nieuws is, worden we geïnformeerd. Wel heeft de gemeente laten weten dat dit een vrij langdurig proces kan worden dus de bouw zal niet op korte termijn starten.