Inspraak Hoogbouwvisie – bezwaar maken tegen de hoogbouw kan tot 17 april

Onlangs heeft de gemeente de zogenaamde Hoogbouwvisie gepubliceerd (klik hier om te downloaden). Hiertegen kan geen formeel bezwaar worden gemaakt, maar wel is er een mogelijkheid (tot 17 april) om per brief of per email inspraak-reacties te sturen.

Wij willen iedereen oproepen om in ieder geval nu reeds van deze gelegenheid gebruik te maken om door middel van inspraak de gemeente al te laten weten dat de hoogbouwvisie een goed idee is – maar dat er in de hoogbouwvisie ten onrechte ruimte wordt gelaten voor een moloch van een gebouw op de hoek van de Groen van Prinstererlaan en de Burg. Haspelslaan.

We gaven al eerder aan dat de plannen zoals ze tot nu toe bekend waren, een gigantische woontoren inhouden op die plek. Totaal niet passend in de omgeving, en op allerlei manieren een enorme overlast veroorzakend voor de omwonenden. Enorme schaduw, verlies aan privacy, verkeers- en parkeerchaos, etc.etc. liggen op de loer.

Gezien de nog steeds in de plannen genoemde aantallen woningen, moet sprake zijn van een gebouw zo groot als het (oude) KPMG-gebouw maar dan op de korte kant rechtop gezet! Dat gaat er nog erger uitzien dan: Vandaar dat we u willen vragen óók in een inspraakreactie te laten weten dat dit echt niet kan.

Om u te helpen de inspraakreactie te schrijven, hebben wij een aantal voorbeeldteksten opgesteld. Deze kunt u gebruiken als voorbeeld; schrijft uw inspraakreactie vooral in uw eigen stijl en geeft er uw eigen draai aan:

Klik hier voor de procedure. Samen staan we sterker! Bij voorbaat dank namens uw buren en buurtgenoten.