Kom 19 september naar de gemeenteraad om in te spreken tegen de hoogbouw aan de Groen van Prinstererlaan

Deze week heeft de gemeente een Nota van Beantwoording gestuurd naar aanleiding van de eerder dit jaar gepresenteerde Hoogbouwvisie voor Amstelveen. Deze nota is alleen gestuurd naar de mensen die schriftelijk gereageerd hebben op deze visie. Zo te horen zijn er met name uit onze buurt veel reacties gekomen. Waarvoor onze dank!

Op donderdag 19 september is er een raadsvergadering waarin de Nota van Beantwoording en de ‘herziene’ Hoogbouwvisie wordt behandeld. In principe behandelt eerst de raadscommissie Ruimte, Wonen en Natuur dit onderwerp op donderdag 19 september (20.00 uur). Vervolgens besluit de gemeenteraad op 2 oktober.

Donderdag is dus onze laatste kans om in te spreken en onze bezwaren tegen de hoogbouw op de Groen van Prinstererlaan kenbaar te maken.
Wil je inspreken, geef je dan z.s.m. op via www.amstelveen.nl/gemeenteraad

Impressies van de hoogbouw aan de Groen van Prinstererlaan,